Grundet et stadig højt corona smittetryk har forretningsudvalget besluttet at aflyse møde i DalmoseGruppen mandag den 19. oktober. Vi håber på at kunne fastholde møde den 24. november.

I stedet følger denne orientering/status fra forretningsudvalget:

Siden sidst er der følgende nyheder:

Velkomstgruppen, om velkomstkurv (Mia,Michelle):

Vi vil gerne løbende samle donationer fra foreninger, erhvervsdrivende eller private ind til kurvene. Det kan være alt fra et par hjemmestrikkede sokker, brugskunst eller egenproduceret honning eller lign.

Mia kontakter i øvrigt Tine K. vedr opsætning af en kasse på Akær hvor man kan aflevere disse ting i udover at man kan aflevere i Brugsen.

Der arbejdes videre på et standard gavekort man kan benytte, hvis man vil give dette. Husk det kan også være x-antal gange deltagelse i aktiviteter i foreninger.

Byggegruppen (Poul, Aron, Per, Torben og Jens):

Slagelse boligselskab arbejder fortsat med fokus på 5 dobbelthuse ud til Blomstervænget. Der er en tæt dialog og skred i processen. Forhåbentlig bliver der politisk opbakning til at gennemføre lokalplan. Det vil være af stor betydning for Dalmose at der atter bliver bygget huse, og der er god efterspørgsel på lejeboliger. Et vigtigt skridt i retning af kunne gå videre med udvidelse af byen indenfor kommuneplanen.

DSB areal (Det gamle perronareal) (Jens):

Da de store ”Til Salg” skilte kom op tog vi straks kontakt til Borgmesteren. Efter løbende dialog og forståelse af at kommunen skulle overtage dette areal, var vi noget uforstående overfor behov for store skilte. Det må ses som en provokation fra DSB’s side af fordi forhandlingerne om prisen var brudt sammen. Sagen er på dagsordenen i økonomiudvalget mandag den 19. oktober og vi håber at politikerne får forhandlet arealet med DSB, så vi kan komme videre.

Hvorvidt pressen får DSB på banen vides ikke, men som tidligere nævnt er det uforståeligt at DSB, som statsejet selskab skal sætte en kæp i hjulet for vores rekreative areal med profit for øje.

Skilte: (Michelle)

Vi arbejder videre med skilteholder og udskiftlige velkomstskilte ved byskiltene i hver ende af hovedgaden. Det bliver noget lign skiltene i Eggerslevmagle. Vi håber at kunne indvie dem med julehilsner i december.

Vejviser-skilt udleveret af Naturstyrelsen: Pascal tager kontakt til Elly fra Naturstyrelsen. Det bliver et vejviserskilt ved Fodsporet til Dalmosehallen.

Mobilepay:

Vores foreningsmobilepay kan ikke svare sig ifht indbetalinger. Vi afmelder og benytter kontanter eller hvis muligt mobilepay box.

Bænke: (Jens)

Vi snakker med Naturstyrelsen om placeringer af banke ved Fodsporet.

Fuglekasser:

Til orientering blev der fredag op til efterårsferien sat 16 fuglekasser op rundt omkring på de grønne områder. Det er 5.a som i samarbejde med Atkærcentret har lavet dem. Skolen laver opslag om dette i nærmeste fremtid. Det har været et forbilledligt samarbejde til gavn og glæde for alle involverede. Frivillige fra Atkærcentret, Uffe Hansen og Jens Jørgensen satte sammen med 5. a fuglekasserne op. Alle deltagere håber at I vil nyde fuglelivet omkring kasserne til foråret. I vil kunne se kasserne langs Fodsporet, langs skovkanten mellem Ørnevej og Ravnebækskoven og et par stykker ud til Flakkebjergstien.

I øvrigt:

Har I noget I ønsker at dele med DalmoseGruppen eller kommentarer til igangværende projekter, så skriv til vores mail Dalmosegruppen@gmail.com

De bedste hilsner fra

Forretningsudvalget

Michelle de Cordier, Mia Ibsen, Johny Bruun, Pascal de Cordier og Jens Jørgensen

Del dette på din Facebook

There are no comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.