Hermed indkaldes til generalforsamling i Dalmosegruppen torsdag den 2. september 2021. Det foregår i Dalmosehallen i mødelokalet ved cafeteriaet kl 19.00 -21.30. Der vil være kaffe og kage samt øl og vand.

Ingen tilmelding. Vel mødt 🙂

Dagsorden Generalforsamling i DalmoseGruppen  02-09-2021

  1. Valg af Dirigent
  2. Valg af Stemmetæller
  3. Formandens Beretning
  4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Gennemgang af foreninger og interessefællesskaber som ønsker at være medlem af bestyrelsen
  7. Valg af opstillede borgere
  8. Valg af revisor og revisor suppleant
  9. Evt

På vegne af Forretningsudvalget

Jens Jørgensen

Del dette på din Facebook

There are no comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.