Kære borgere og især forældre med skolebørn 🙂

Slagelse kommune skal spare mange millioner kroner. I forbindelse med at budgettet er genåbnet og besparelser skal indarbejdes i kommende budgetter, har vi som lokalområde indsendt høringssvar både fra skole, dagtilbud og som lokalråd. I kan læse høringssvarene fra Dalmose her:

https://dalmose-by.dk/document-category/hoeringssvar-kommunale-hoeringer/

Læs alle Høringssvar fra hele kommunen på Børne og Ungeområdet her:

https://dagsordener.slagelse.dk/vis/pdf/bilag/418b81c0-f53d-482b-9fe1-355b45bf2306/?redirectDirectlyToPdf=false

Spareforslag som rammer vores kernevelfærd fylder meget. Der er i forvejen skåret godt ind til benet. Især skolerne er blevet et varmt emne igen, fordi det også er et sted hvor det er rigtig svært at spare mere, og fordi der tidligt i processen blev omtalt skolelukninger i medierne.

I kan læse høringssvarene, hvor flere detaljer fremgår.

VIGTIGT vedr besparelser på skoleområdet:

Helt overordnet skal I som forældre (og borgere) vide, at der arbejdes benhårdt i både Skolebestyrelsen og i DalmoseGruppen for følgende:

  • Fortsat positiv udvikling for læring og trivsel i skolen 
  • Udvikling af fysiske rammer omkring skolen
  • En fremtidig skolestruktur i Slagelse kommune, hvor man fortsat også har lokale skoletilbud i vores landdistrikter fra 0. til 9. klasse
  • Fortsat fantastisk brobygning mellem Daginstitution og Skole
  • Vi fortsætter det gode samarbejde med Flakkebjerg skole og vi spiller hinanden gode 🙂
  • Vi holder en positiv og konstruktiv dialog med både politikere og lokal- og landsbyråd omkring os, så vi sammen forhåbentligt kan vedholde og udvikle skoletilbud i landdistrikterne i Slagelse kommune.

Venlig hilsen

Skolebestyrelsen og DalmoseGruppen

Del dette på din Facebook

There are no comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.