Gruppen arbejder med at synliggøre Dalmoses historie.