Udbygning i Dalmose

Fin artikel i Sjællandske i dag

🙂

Der har gennem hele forløbet været en rigtig konstruktiv dialog med Slagelse kommune og Slagelse Boligselskab, som vi i Dalmose er rigtig glade for. Arbejdsgruppen; Torben Levring, Per Bjerre, Aron Hvid, Jens Jørgensen og med Poul Bek Pedersen i spidsen håber, at der efter udvalgsmødet mandag kan sættes et meget vigtigt flueben mere i processen med at udvikle Dalmose og dette tilfælde sætte gang i at skabe flere almene boliger i Dalmose

🙂

Møde om Fribus 2,0

Der afholdes online-møde torsdag den 14. januar kl 17-19 vedr Fribus 2,0.

Hensigten med mødet er at drøfte hvordan Fribus-konceptet kan fungere i vores område og give disse input videre i høringsfasen.

Baggrunden er at Erhvervs- og Teknikudvalget har besluttet at busruterne 433, 496, 497 og 498, der hovedsageligt transporterer skolebørn, skal nedlægges ved indgangen til sommerferien i juni 2021 og afløses af et Fribus-koncept i stil med det, der er i Stillinge-området.

I forbindelse med denne proces vil medlemmer af projektgruppen, der arbejder med opgaven – og som borgerkonsulent Anne Justiniano er en del af – rigtig gerne mødes med borgere og brugere, fordi vores lokalområde bliver berørt af busnedlæggelser og høre vores input i forhold til tilrettelæggelsen af en ny busrute.

På mødet vil vi komme ind på følgende (ca. 2 timers varighed):

·       Hvad handler Fribus 2.0 om?

·       Hvad er formålet?

·       Hvordan forløber processen?

·       Hvordan kan vi få indflydelse?

·       Input til tilrettelæggelsen af en ny rute. Hvilke målgrupper er der for kollektiv transport? Hvilke behov er der?

Til jer som kunne være interesseret i at få indflydelse på dette, så er I meget velkomne til at deltage i mødet. Mødet er online.

Dette er muligheden for at påvirke busdriften i lokalområdet, så en opfordring til at deltage.

Skriv til dalmosegruppen@gmail.com , så sørger vi for at du får en invitation på mail, så du kan deltage.

Link til nyhedsbrev: https://dalmose-by.dk/wp-content/uploads/2020/12/Nyhedsbrev-fribus.pdf

Vh

Jens Jørgensen

Fornyelse af den grønne kile mellem Falkevej og Ørnevej

Efter en længere dialog med kommunen henover det sidste år er arbejdet nu igangsat. Birketræerne, som har været til gene for mange, fjernes samt buske ud til stien. Mellem Lærkevej og Vibevej vil der også blive tyndet ud i bevoksningen for enden af stien ud mod Fodsporet.

Mellem Ørnevej og Falkevej, hvor der bliver ryddet helt, vil Dalmosegruppen efterfølgende sammen med kommunen etablere en ny beplantning som passer bedre ind langs stien. Den vil være præget af mange forskellige farver og blomstringstidspunkter. I kan se et udkast til planteplan her https://dalmose-by.dk/wp-content/uploads/2020/11/udkast-planteplan.pdf

Vi vil også i 2021 søge midler til en mindre legeplads som skal ligge der, hvor der før i tiden var legeplads mellem Ørnevej og Falkevej.

Aflysning af møde i Dalmosegruppen 19. oktober – Skriftlig orientering fra Forretningsudvalget

Grundet et stadig højt corona smittetryk har forretningsudvalget besluttet at aflyse møde i DalmoseGruppen mandag den 19. oktober. Vi håber på at kunne fastholde møde den 24. november.

I stedet følger denne orientering/status fra forretningsudvalget:

Siden sidst er der følgende nyheder:

Velkomstgruppen, om velkomstkurv (Mia,Michelle):

Vi vil gerne løbende samle donationer fra foreninger, erhvervsdrivende eller private ind til kurvene. Det kan være alt fra et par hjemmestrikkede sokker, brugskunst eller egenproduceret honning eller lign.

Mia kontakter i øvrigt Tine K. vedr opsætning af en kasse på Akær hvor man kan aflevere disse ting i udover at man kan aflevere i Brugsen.

Der arbejdes videre på et standard gavekort man kan benytte, hvis man vil give dette. Husk det kan også være x-antal gange deltagelse i aktiviteter i foreninger.

Byggegruppen (Poul, Aron, Per, Torben og Jens):

Slagelse boligselskab arbejder fortsat med fokus på 5 dobbelthuse ud til Blomstervænget. Der er en tæt dialog og skred i processen. Forhåbentlig bliver der politisk opbakning til at gennemføre lokalplan. Det vil være af stor betydning for Dalmose at der atter bliver bygget huse, og der er god efterspørgsel på lejeboliger. Et vigtigt skridt i retning af kunne gå videre med udvidelse af byen indenfor kommuneplanen.

DSB areal (Det gamle perronareal) (Jens):

Da de store ”Til Salg” skilte kom op tog vi straks kontakt til Borgmesteren. Efter løbende dialog og forståelse af at kommunen skulle overtage dette areal, var vi noget uforstående overfor behov for store skilte. Det må ses som en provokation fra DSB’s side af fordi forhandlingerne om prisen var brudt sammen. Sagen er på dagsordenen i økonomiudvalget mandag den 19. oktober og vi håber at politikerne får forhandlet arealet med DSB, så vi kan komme videre.

Hvorvidt pressen får DSB på banen vides ikke, men som tidligere nævnt er det uforståeligt at DSB, som statsejet selskab skal sætte en kæp i hjulet for vores rekreative areal med profit for øje.

Skilte: (Michelle)

Vi arbejder videre med skilteholder og udskiftlige velkomstskilte ved byskiltene i hver ende af hovedgaden. Det bliver noget lign skiltene i Eggerslevmagle. Vi håber at kunne indvie dem med julehilsner i december.

Vejviser-skilt udleveret af Naturstyrelsen: Pascal tager kontakt til Elly fra Naturstyrelsen. Det bliver et vejviserskilt ved Fodsporet til Dalmosehallen.

Mobilepay:

Vores foreningsmobilepay kan ikke svare sig ifht indbetalinger. Vi afmelder og benytter kontanter eller hvis muligt mobilepay box.

Bænke: (Jens)

Vi snakker med Naturstyrelsen om placeringer af banke ved Fodsporet.

Fuglekasser:

Til orientering blev der fredag op til efterårsferien sat 16 fuglekasser op rundt omkring på de grønne områder. Det er 5.a som i samarbejde med Atkærcentret har lavet dem. Skolen laver opslag om dette i nærmeste fremtid. Det har været et forbilledligt samarbejde til gavn og glæde for alle involverede. Frivillige fra Atkærcentret, Uffe Hansen og Jens Jørgensen satte sammen med 5. a fuglekasserne op. Alle deltagere håber at I vil nyde fuglelivet omkring kasserne til foråret. I vil kunne se kasserne langs Fodsporet, langs skovkanten mellem Ørnevej og Ravnebækskoven og et par stykker ud til Flakkebjergstien.

I øvrigt:

Har I noget I ønsker at dele med DalmoseGruppen eller kommentarer til igangværende projekter, så skriv til vores mail Dalmosegruppen@gmail.com

De bedste hilsner fra

Forretningsudvalget

Michelle de Cordier, Mia Ibsen, Johny Bruun, Pascal de Cordier og Jens Jørgensen

Undrer du dig også???

Undrer du dig også over store “Til Salg” skilte på stationsarealet??? Det gør vi også i DalmoseGruppen!

Efter at vi i 3 år har været i dialog med DSB, Naturstyrelsen og Slagelse kommune om dette grønne og rekreative areal, er det nu endt i at DSB med profit for øje forsøger at sælge arealet.

Vi har hele tiden opfordret til at arealet skifter ejer til Kommunen og Naturstyrelsen, da disse 2 myndigheder i forvejen ejer de tilstødende arealer, og samtidigt har ansvaret for rekreative grønne arealer til borgerne. Det tragikomiske i det her er, at selvom vi som borgere betaler skat til både kommune og stat, så kan disse myndigheder altså ikke finde ud af overflytte et rekreativt areal fra en myndighed til en anden myndighed! Og nu ender det så med at den Statsejede virksomhed DSB vil sælge arealet med profit for øje.

Efter sigende skulle der være politisk opbakning i Slagelse kommune til at købe arealet, men det er øjensynligt ikke lykkedes med de skilte, vi nu kan få æren af at kigge på.

Til jer kære borgere i området; Vi vil fortsætte kæmpe for at arealet får kommunal status, så vi sammen med kommunen kan få sat en plan sammen for området til gavn for borgere og gæster på Fodsporet, men som I ser er det op ad bakke lige nu.

Vh

DalmoseGruppen