Borgermøde i Dalmosehallen vedr udvidelse af biogasanlæg

Info om høringsfase og borgermøde vedr stor udvidelse af Hashøj Biogas samt 12 km gasledning til Skælskør:

Hashøj biogas planlægger en 3-dobbelt udvidelse af biogasanlægget på Vemmeløsevej samt en 12 km gasledning til Skælskør!Projektet er i høring nu!

Hvis du vil deltage i borgermøde om projektet skal du tilmelde dig her:

https://www.slagelse.dk/…/tilmelding-til-moede-den-30…

Mødet finder sted 30. november 2021 kl. 18.30 – 20.00 i Dalmosehallen.

Lokal- og Landsbyråd i Skørpinge, Flakkebjerg, Gimlinge, Hyllested og Dalmose samarbejder om høringssvar.

Vi stiller os kritiske overfor:

Øget tung trafik på vejene (en stigning på over 11.000 lastbiler om året!)

Lugtgener ved produktion og ved transport gennem byerne• Sikkerhed omkring anlægget i tilfælde af gasudslip

Placering af et stort industrianlæg i landzone! (Det burde placeres i industriområde. Måske tæt op ad gasledning i Stigsnæs eller ud til en stor statsvej)

Vi er i dialog med det politiske udvalg og opfordrer alle borgere med interesse/bekymringer til at møde op til borgermøde i Dalmosehallen og til at indsende høringssvar.

Du finder høringsmateriale her: https://www.slagelse.dk/…/forslag-til-lokalplan-nr-1234…

Venlig hilsen

Skørpinge Landsbyråd, Flakkebjerg Landsbyråd, Gimlinge Landsbyråd, Hyllested Landsbyråd, Støtteforeningen for Idræt, Kultur og Lokalt samvær og Dalmosegruppen

Fodsporets Fødselsdag 2021. 10 års fejring :-)

Lørdag den 9. oktober 2021 kl 10-13 fejrer vi i Dalmose Fodsporets 10 års fødselsdag. I Dalmose er Fodsporets fødselsdag en årlig tilbagevendende begivenhed, som de sidste 10 år kun har været afbrudt sidste år af Corona.

I år gør vi det igen. Vi samler foreningslivet og andre lokale aktiviteter omkring Fodsporet ved Dagli’Brugsen i Dalmose.

Der vil være mulighed for at snakke med de lokale foreninger og interessegrupper. Du kan bla møde IF62, Ungehuset, Atkærcentret, Gimlinge og Hyllested Kirker, Dagli’ Brugsen, Strider-event Dalmose, FS Hashøj, 1.hjælpsgruppen, MAS, Dalmose Skole og mange flere.

Der vil være forskellige aktiviteter ved de forskellige boder og telte.

Du kan fx købe et lokalt produceret græskar til Halloween til pynt eller til at spise fra Tårsgård Sdr. Bjerge, som også kommer i år.

Lade børnene prøver kræfter med Strider-cykler på en indrettet bane for børn op til 6 år.

Spille stigegolf, opleve trædrejning og arbejdende værksteder ved Atkærcentrets stand. Spille fodbold ved FS Hashøj, eller prøve bordfodbold ved Ungehuset og meget mere.

I anledning af kommunalvalget i år, vil du også kunne få en snak med nogle af de lokale politikere om udviklingen i vores område og om hvad du synes vores politikere skal tage med fra vores område af vigtige pointer i valgkampen.

Vi opdaterer løbende hjemmesiden her, så følg med her og ser hvad der dukker op af spændende aktiviteter på dagen.

Vel mødt lørdag den 9. oktober kl 10-13

vh

DalmoseGruppen

OBS Opfordring til Covid test i Gimlinge sogn

Kære borgere i Gimlinge Sogn (Dalmose, Vemmeløse, Gimlinge, Bjærup, Vollerup og Vollerup Gårde)I øjeblikket oplever vi desværre et udbrud af smitte med Delta-varianten af COVID-19 i Gimlinge Sogn, hvorfor Slagelse Kommune hermed udsteder en generel opfordring til at lade sig teste, såfremt man er bosiddende i, eller har sin daglige gang, i Dalmose, Vemmeløse, Gimlinge, Bjærup, Vollerup eller Vollerup Gårde.Opfordringen gælder også hvis man er færdigvaccineret, da man stadig kan blive smittet og videregive smitte.Der vil i den forbindelse blive oprettet et midlertidigt testcenter i den tidligere tandklinik på Blomstervænget 3B, 4261 Dalmose.Testcenteret vil være åbent fredag d. 20. august og lørdag d. 21. august i følgende tidsrum:

Fredag d. 20. august: kl. 16-19

Lørdag d. 21. august: kl. 10-13

Husk at medbringe dit sundhedskort når du skal testes. Børn under 15 år skal ledsages af en forælder.Har man ikke mulighed for at benytte testvognen inden for ovennævnte tidspunkter henvises til følgende teststeder:Testcenter Skælskør, Gammelgade 10, 4230 Skælskør, 09-19 (alle dage)Testcenter Korsør, Havnearkaderne, Havnearkaderne 19, 4220 Korsør, 09-19 (alle dage)Testcenter Slagelse, ZBC, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse 09-19 (alle dage)Testcenter Fuglebjerg, Fuglebjerghallen, Byagervej 2, 4250 Fuglebjerg, 09-19 (alle dage)Det er vores forhåbning, at så mange som muligt lader sig teste, så vi i fællesskab kan få inddæmmet smitten.

Indkaldelse til generalforsamling i Dalmosegruppen

Hermed indkaldes til generalforsamling i Dalmosegruppen torsdag den 2. september 2021. Det foregår i Dalmosehallen i mødelokalet ved cafeteriaet kl 19.00 -21.30. Der vil være kaffe og kage samt øl og vand.

Ingen tilmelding. Vel mødt 🙂

Dagsorden Generalforsamling i DalmoseGruppen  02-09-2021

  1. Valg af Dirigent
  2. Valg af Stemmetæller
  3. Formandens Beretning
  4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Gennemgang af foreninger og interessefællesskaber som ønsker at være medlem af bestyrelsen
  7. Valg af opstillede borgere
  8. Valg af revisor og revisor suppleant
  9. Evt

På vegne af Forretningsudvalget

Jens Jørgensen

Ny opdatering om Fribus

Nyt fra Borgerkonsulent Anne Justiniano:

Hermed nyt om de to nye fribusruter, der kommer til at køre i området syd for Slagelse.

Køreplanen for de to nye Fribus-linjer er klar. De to nye linjer har fået navnene Fribussen RØD og Fribussen BLÅ.

Når skolerne åbner efter sommerferien den 9. august, har de to nye Fribusser også premiere. De to nye Fribus-ruter har fået navnene Fribussen RØD og Fribussen BLÅ:

· Fribussen RØD fra Skælskør mod Fårdrup over Boeslunde eller Dalmose

· Fribussen BLÅ fra Slagelse mod Dalmose over Slots Bjergby eller Sørbymagle

De to nye Fribussen-linjer afløser linjerne 433, 496, 497 og 498, som kører/kørte sidste gang den 25. juni. Begge linjer har en A og en B bus, som kører hver sin retning. Køreplanen for begge linjer i begge retninger er vedhæftet denne mail.

Stoppesteder og busstop
Af køreplanen fremgår Fribussens stoppesteder også, men udenfor byskiltene behøver man ikke at stå ved et stoppested, for at komme af og på Fribussen. Her kan man få bussen til at stoppe i vejkanten, når bussen kører forbi.

Bussernes rute, og dermed hvilke veje de kører ad, kan ses på det digitale buskort, som der er et link til nedenfor. Her kan man zoome ind og ud og se, hvilke veje bussen køre ad.

https://kort.slagelse.dk/spatialmap?page=minimap2.showmap&id=cee7ca1f-8b73-4a68-afd7-de39713bb0c1&version=2.9

Vi mangler stadig at opdatere afgangs- og ankomsttider på det digitale kort på to af ruterne, men dette vil blive opdateret hurtigst muligt.

Hjemmeside bliver opdateret
Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden, så man senere vil kunne finde både køreplan og kort på hjemmesiden slagelse.dk/fribussen. Vi forventer, at hjemmesiden vil være opdateret og klar snarest mulig og i god tid før skolerne åbner igen.

Venlig hilsen

Anne Larsen Justiniano

Borgerkonsulent

Køreplan Rød Rute:

https://dalmose-by.dk/wp-content/uploads/2021/06/K%C3%B8replan-Fribussen-R%C3%98D-mod-F%C3%A5rdrup-over-Dalmose-eller-Boeslunde.pdf

Køreplan blå rute:

https://dalmose-by.dk/wp-content/uploads/2021/06/K%C3%B8replan-Fribussen-BL%C3%85-mod-Dalmose-over-Slots-Bjergby-eller-S%C3%B8rbymagle.pdf

Se det digitale buskort her:

https://kort.slagelse.dk/spatialmap?page=minimap2.showmap&id=cee7ca1f-8b73-4a68-afd7-de39713bb0c1&version=2.9

Fribussens hjemmeside:

https://www.slagelse.dk/borger/trafik-veje-og-havne/trafik/bus-tog-og-faerge/fribussen-koereplanen