Orientering vedr besparelser og høringer

Kære borgere og især forældre med skolebørn 🙂

Slagelse kommune skal spare mange millioner kroner. I forbindelse med at budgettet er genåbnet og besparelser skal indarbejdes i kommende budgetter, har vi som lokalområde indsendt høringssvar både fra skole, dagtilbud og som lokalråd. I kan læse høringssvarene fra Dalmose her:

https://dalmose-by.dk/document-category/hoeringssvar-kommunale-hoeringer/

Læs alle Høringssvar fra hele kommunen på Børne og Ungeområdet her:

https://dagsordener.slagelse.dk/vis/pdf/bilag/418b81c0-f53d-482b-9fe1-355b45bf2306/?redirectDirectlyToPdf=false

Spareforslag som rammer vores kernevelfærd fylder meget. Der er i forvejen skåret godt ind til benet. Især skolerne er blevet et varmt emne igen, fordi det også er et sted hvor det er rigtig svært at spare mere, og fordi der tidligt i processen blev omtalt skolelukninger i medierne.

I kan læse høringssvarene, hvor flere detaljer fremgår.

VIGTIGT vedr besparelser på skoleområdet:

Helt overordnet skal I som forældre (og borgere) vide, at der arbejdes benhårdt i både Skolebestyrelsen og i DalmoseGruppen for følgende:

 • Fortsat positiv udvikling for læring og trivsel i skolen 
 • Udvikling af fysiske rammer omkring skolen
 • En fremtidig skolestruktur i Slagelse kommune, hvor man fortsat også har lokale skoletilbud i vores landdistrikter fra 0. til 9. klasse
 • Fortsat fantastisk brobygning mellem Daginstitution og Skole
 • Vi fortsætter det gode samarbejde med Flakkebjerg skole og vi spiller hinanden gode 🙂
 • Vi holder en positiv og konstruktiv dialog med både politikere og lokal- og landsbyråd omkring os, så vi sammen forhåbentligt kan vedholde og udvikle skoletilbud i landdistrikterne i Slagelse kommune.

Venlig hilsen

Skolebestyrelsen og DalmoseGruppen

Referat fra Generalforsamling

Her kan du læse referat incl beretningen fra årets generalforsamling i DalmoseGruppen 🙂

https://dalmose-by.dk/wp-content/uploads/2022/04/Referat-generalforsamling-april-2022.pdf

Årsregnskabet finder du her:

https://dalmose-by.dk/wp-content/uploads/2022/04/samlet-regnskab-2021.pdf

Hold dig orienteret i byens dokumenter på hjemmesiden her. Her finder du bla dagsordner, referater, regnskaber og meget mere 🙂

Venlig hilsen

Forretningsudvalget

Orientering vedr Atkærcentret

Slagelse kommune har 1. oktober 2021 overtaget Atkærcentret. Det drejer sig om selve hovedhuset, der indeholder Aktivitetscentret, hjemmeplejen samt tomme lejligheder.

Boliger og områder omkring hovedhuset ejes stadig af den selvejende institution Atkærvænget. Hovedhuset har været sat til salg og kunne købes af boligforeninger og af kommunen. Det endte med at blive kommunen der overtog huset.

Pt er lejlighederne på 1. og 2. sal i spil til at huse ukrainske krigsflygtninge.

Det er glædeligt at de tomme lejligheder, som nu har stået tomme i en del år kan komme til gavn og finde anvendelse i den situation verden står i nu.

Når eller hvis der kommer ukrainske flygtninge til de tomme lejligheder, håber vi, at vi som lokalsamfund kan støtte op om disse flygtninge, som står i en hel forfærdelig situation.

Vi afventer flere udmeldinger fra Slagelse kommune og orienterer herefter på hjemmesiden.

vh

Forretningsudvalget.

Møde i Dalmosegruppen marts 2022

Deltag i møde i Dalmosegruppen tirsdag den 15. marts kl 19-21 på Atkærcentret.

Orientering og debat om lokalområdet, hvor alle er velkomne.

Du kan også deltage online via Teams-link:

Microsoft Teams-møde

Deltag på din computer eller mobilapp

Klik her for at deltage i mødet

http://Microsoft Teams-møde Deltag på din computer eller mobilapp Klik her for at deltage i mødet Få mere at vide | MødeindstillingerFå mere at vide | Mødeindstillinger

Se dagsorden her:

https://dalmose-by.dk/wp-content/uploads/2022/03/Dagsorden-15_marts-2022-Dalmosegruppen.pdf

På Sporet af Sydvestsjællands Natur

I efteråret kunne Fodsporet fejrer 10 års fødselsdag 🙂

Nu opgraderes Fodsporet med et projekt der skal få endnu flere mennesker ud i naturen og få oplevelser, motion og deltage i fællesskaber.

Projektet hedder ”På sporet af Sydvestsjællands natur er et samarbejde mellem Slagelse, Sorø og Næstved kommuner samt Naturstyrelsen. De 4 parter har afsat ca. 3,5 mio. kr. i projektperioden og Nordea-fonden har støttet projektet med knap 2,5 mio. kr.

Hovedformålet i projektet er at skabe flere afmærkede ruter for cyklende og gående, flere pausesteder og bedre formidling.

Der er fokus på både lokale tiltag og fokus på cykel- og vandreruter, som strækker sig på tværs af kommunegrænser og nu også mod naturen omkring Sorø.

Et billede, der indeholder træ, udendørs, græs, rider

Automatisk genereret beskrivelse

I lokalrådene i Hashøj Sydøst deltager vi i følgegruppen for dette projekt og arbejder for at få implementeret elementer fra den lokale udviklingsplan, herunder:

 • Et stiforløb fra Fodsporet til Halkevad Mindelund, som alternativ til at skulle benytte den meget trafikerede Slagelsevej.
 • En bedre sammenhæng i Dalmose Flakkebjerg sløjfen via skiltning op oplysning ved Hylleåsen, Gimlingevej og Dalmose. 
 • Bedre adgangsvej til shelterplads i Ravnebækskoven via sporet mellem Flakkebjergstien og Fodsporet nord for Ravnebækskoven (bedre skiltning fra begge sider og en udbedring af selve skovsporet)

Sløjfer uden for vores lokale område:

 • Kanehøj Mølle via Eggerslevlille
 • Skovsgaard bagerimuseum via Gimlingevej/Gyldenholm og Panzermuseum East

Deltager i følgegruppen fra lokalområdet er Anna Fjordside (Skørpinge), Kim B. Sørensen (Flakkebjerg) og Jens Brandbyge Jørgensen (Dalmose)

Vi glæder os over fokus på at udvikle vores ”perle” af en strækning som Fodsporet er i vores lokalområde og håber der på hele strækningen bliver skabt nye sløjfer ud til kultur- og naturoplevelser i området.

Mere info følger.

Ny rapport om Markfirbenet ved Fodsporet

Du kan her læse en ny rapport om observationer af markfirbenet omkring Fodsporet. Rapporten er lavet for af Ravn-Nature ApS for Naturstyrelsen.

Markfirbenet er en bilag 4 art som er i tilbagegang og som er beskyttet af EU’s naturbeskyttelsesdirektiver

Rapporten viser at der er forekomster af markfirben ved Fodsporet mellem Dalmose og Skælskør, men at markfirbenet desværre er i tilbagegang omkring Næstved pga større anlægsarbejder ved Næstved-Ringsted jernbanen.

Du kan læse rapporten her:

https://dalmose-by.dk/wp-content/uploads/2022/01/Markfirben-ved-Fodsporet.pdf

Naturstyrelsen er interesseret i et samarbejde med vores lokalområdet ifht at genskabe flere ynglesteder for markfirbenet langs Fodsporet 🙂

Kunne du være interesseret i at deltage i sådan et projekt så skriv til dalmosegruppen@gmail.com