Ny opdatering om Fribus

Nyt fra Borgerkonsulent Anne Justiniano:

Hermed nyt om de to nye fribusruter, der kommer til at køre i området syd for Slagelse.

Køreplanen for de to nye Fribus-linjer er klar. De to nye linjer har fået navnene Fribussen RØD og Fribussen BLÅ.

Når skolerne åbner efter sommerferien den 9. august, har de to nye Fribusser også premiere. De to nye Fribus-ruter har fået navnene Fribussen RØD og Fribussen BLÅ:

· Fribussen RØD fra Skælskør mod Fårdrup over Boeslunde eller Dalmose

· Fribussen BLÅ fra Slagelse mod Dalmose over Slots Bjergby eller Sørbymagle

De to nye Fribussen-linjer afløser linjerne 433, 496, 497 og 498, som kører/kørte sidste gang den 25. juni. Begge linjer har en A og en B bus, som kører hver sin retning. Køreplanen for begge linjer i begge retninger er vedhæftet denne mail.

Stoppesteder og busstop
Af køreplanen fremgår Fribussens stoppesteder også, men udenfor byskiltene behøver man ikke at stå ved et stoppested, for at komme af og på Fribussen. Her kan man få bussen til at stoppe i vejkanten, når bussen kører forbi.

Bussernes rute, og dermed hvilke veje de kører ad, kan ses på det digitale buskort, som der er et link til nedenfor. Her kan man zoome ind og ud og se, hvilke veje bussen køre ad.

https://kort.slagelse.dk/spatialmap?page=minimap2.showmap&id=cee7ca1f-8b73-4a68-afd7-de39713bb0c1&version=2.9

Vi mangler stadig at opdatere afgangs- og ankomsttider på det digitale kort på to af ruterne, men dette vil blive opdateret hurtigst muligt.

Hjemmeside bliver opdateret
Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden, så man senere vil kunne finde både køreplan og kort på hjemmesiden slagelse.dk/fribussen. Vi forventer, at hjemmesiden vil være opdateret og klar snarest mulig og i god tid før skolerne åbner igen.

Venlig hilsen

Anne Larsen Justiniano

Borgerkonsulent

Køreplan Rød Rute:

https://dalmose-by.dk/wp-content/uploads/2021/06/K%C3%B8replan-Fribussen-R%C3%98D-mod-F%C3%A5rdrup-over-Dalmose-eller-Boeslunde.pdf

Køreplan blå rute:

https://dalmose-by.dk/wp-content/uploads/2021/06/K%C3%B8replan-Fribussen-BL%C3%85-mod-Dalmose-over-Slots-Bjergby-eller-S%C3%B8rbymagle.pdf

Se det digitale buskort her:

https://kort.slagelse.dk/spatialmap?page=minimap2.showmap&id=cee7ca1f-8b73-4a68-afd7-de39713bb0c1&version=2.9

Fribussens hjemmeside:

https://www.slagelse.dk/borger/trafik-veje-og-havne/trafik/bus-tog-og-faerge/fribussen-koereplanen

Del dette på din Facebook

Generalforsamling i DalmoseGruppen

Vi kan pt ikke gennemføre en generalforsamling her i foråret med fysisk fremmøde pga de restriktioner der ligger i nuværende forsamlingsforbud. Vi har overvejet online-version, men er usikre på fremmøde til denne løsning og har derfor valgt at skubbe generalforsamling til torsdag den. 2. september kl 19. Mere om dette tilgår.

vh Forretningsudvalget

Del dette på din Facebook

Udbygning i Dalmose

Fin artikel i Sjællandske i dag

🙂

Der har gennem hele forløbet været en rigtig konstruktiv dialog med Slagelse kommune og Slagelse Boligselskab, som vi i Dalmose er rigtig glade for. Arbejdsgruppen; Torben Levring, Per Bjerre, Aron Hvid, Jens Jørgensen og med Poul Bek Pedersen i spidsen håber, at der efter udvalgsmødet mandag kan sættes et meget vigtigt flueben mere i processen med at udvikle Dalmose og dette tilfælde sætte gang i at skabe flere almene boliger i Dalmose

🙂
Del dette på din Facebook

Møde om Fribus 2,0

Der afholdes online-møde torsdag den 14. januar kl 17-19 vedr Fribus 2,0.

Hensigten med mødet er at drøfte hvordan Fribus-konceptet kan fungere i vores område og give disse input videre i høringsfasen.

Baggrunden er at Erhvervs- og Teknikudvalget har besluttet at busruterne 433, 496, 497 og 498, der hovedsageligt transporterer skolebørn, skal nedlægges ved indgangen til sommerferien i juni 2021 og afløses af et Fribus-koncept i stil med det, der er i Stillinge-området.

I forbindelse med denne proces vil medlemmer af projektgruppen, der arbejder med opgaven – og som borgerkonsulent Anne Justiniano er en del af – rigtig gerne mødes med borgere og brugere, fordi vores lokalområde bliver berørt af busnedlæggelser og høre vores input i forhold til tilrettelæggelsen af en ny busrute.

På mødet vil vi komme ind på følgende (ca. 2 timers varighed):

·       Hvad handler Fribus 2.0 om?

·       Hvad er formålet?

·       Hvordan forløber processen?

·       Hvordan kan vi få indflydelse?

·       Input til tilrettelæggelsen af en ny rute. Hvilke målgrupper er der for kollektiv transport? Hvilke behov er der?

Til jer som kunne være interesseret i at få indflydelse på dette, så er I meget velkomne til at deltage i mødet. Mødet er online.

Dette er muligheden for at påvirke busdriften i lokalområdet, så en opfordring til at deltage.

Skriv til dalmosegruppen@gmail.com , så sørger vi for at du får en invitation på mail, så du kan deltage.

Link til nyhedsbrev: https://dalmose-by.dk/wp-content/uploads/2020/12/Nyhedsbrev-fribus.pdf

Vh

Jens Jørgensen

Del dette på din Facebook