Haveredskaber søges til Skolehaven

Vi søger HAVEREDSKABER til Skolehaven

👀

Vi har et redskabsskur som savner haveredskaber. Dem skal vi ud og købe…. MEN i skolehaven går vi ind for genbrug og bæredygtighed

🌳
🙂

Så skulle du have ekstra eller ældre haveredskaber liggende som du gerne vil donere til skolehaven så giv et praj. Sæt dem vi ved skuret eller send mail på dalmosegruppen@gmail.com så henter vi gerne. På forhånd TAK

🙏
🙂
Del dette på din Facebook

Orientering vedr besparelser og høringer

Kære borgere og især forældre med skolebørn 🙂

Slagelse kommune skal spare mange millioner kroner. I forbindelse med at budgettet er genåbnet og besparelser skal indarbejdes i kommende budgetter, har vi som lokalområde indsendt høringssvar både fra skole, dagtilbud og som lokalråd. I kan læse høringssvarene fra Dalmose her:

https://dalmose-by.dk/document-category/hoeringssvar-kommunale-hoeringer/

Læs alle Høringssvar fra hele kommunen på Børne og Ungeområdet her:

https://dagsordener.slagelse.dk/vis/pdf/bilag/418b81c0-f53d-482b-9fe1-355b45bf2306/?redirectDirectlyToPdf=false

Spareforslag som rammer vores kernevelfærd fylder meget. Der er i forvejen skåret godt ind til benet. Især skolerne er blevet et varmt emne igen, fordi det også er et sted hvor det er rigtig svært at spare mere, og fordi der tidligt i processen blev omtalt skolelukninger i medierne.

I kan læse høringssvarene, hvor flere detaljer fremgår.

VIGTIGT vedr besparelser på skoleområdet:

Helt overordnet skal I som forældre (og borgere) vide, at der arbejdes benhårdt i både Skolebestyrelsen og i DalmoseGruppen for følgende:

  • Fortsat positiv udvikling for læring og trivsel i skolen 
  • Udvikling af fysiske rammer omkring skolen
  • En fremtidig skolestruktur i Slagelse kommune, hvor man fortsat også har lokale skoletilbud i vores landdistrikter fra 0. til 9. klasse
  • Fortsat fantastisk brobygning mellem Daginstitution og Skole
  • Vi fortsætter det gode samarbejde med Flakkebjerg skole og vi spiller hinanden gode 🙂
  • Vi holder en positiv og konstruktiv dialog med både politikere og lokal- og landsbyråd omkring os, så vi sammen forhåbentligt kan vedholde og udvikle skoletilbud i landdistrikterne i Slagelse kommune.

Venlig hilsen

Skolebestyrelsen og DalmoseGruppen

Del dette på din Facebook

Referat fra Generalforsamling

Her kan du læse referat incl beretningen fra årets generalforsamling i DalmoseGruppen 🙂

https://dalmose-by.dk/wp-content/uploads/2022/04/Referat-generalforsamling-april-2022.pdf

Årsregnskabet finder du her:

https://dalmose-by.dk/wp-content/uploads/2022/04/samlet-regnskab-2021.pdf

Hold dig orienteret i byens dokumenter på hjemmesiden her. Her finder du bla dagsordner, referater, regnskaber og meget mere 🙂

Venlig hilsen

Forretningsudvalget

Del dette på din Facebook

Orientering vedr Atkærcentret

Slagelse kommune har 1. oktober 2021 overtaget Atkærcentret. Det drejer sig om selve hovedhuset, der indeholder Aktivitetscentret, hjemmeplejen samt tomme lejligheder.

Boliger og områder omkring hovedhuset ejes stadig af den selvejende institution Atkærvænget. Hovedhuset har været sat til salg og kunne købes af boligforeninger og af kommunen. Det endte med at blive kommunen der overtog huset.

Pt er lejlighederne på 1. og 2. sal i spil til at huse ukrainske krigsflygtninge.

Det er glædeligt at de tomme lejligheder, som nu har stået tomme i en del år kan komme til gavn og finde anvendelse i den situation verden står i nu.

Når eller hvis der kommer ukrainske flygtninge til de tomme lejligheder, håber vi, at vi som lokalsamfund kan støtte op om disse flygtninge, som står i en hel forfærdelig situation.

Vi afventer flere udmeldinger fra Slagelse kommune og orienterer herefter på hjemmesiden.

vh

Forretningsudvalget.

Del dette på din Facebook